De geschiedenis van Windpark Caprice

Al sinds 1825 worden er stenen gebakken op de huidige plek van de fabriek langs het Pannerdensch Kanaal. In die tijd waren er veel steenovens langs de rivier.

Kaart

Kaart van de regio uit 1850 (bron: topotijdreis.nl)

Steenfabriek Huissenswaard heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zo ontstond het idee om te onderzoeken of het plaatsen van windmolens op het eigen terrein mogelijk zou zijn. In 2017 ging Steenfabriek Huissenswaard een samenwerking aan met windontwikkelaar renewable factory om de twee windmolens op het fabrieksterrein te realiseren.

In 2017 besloot de gemeente Lingewaard om locaties voor de ontwikkeling van windenergie in de gemeente te onderzoeken. In het Beleidskader Windenergie dat vervolgens werd opgesteld is als voorwaarde voor plaatsing van windmolens opgenomen dat een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd.

Principeverzoek
In de lente van 2018 dienden de initiatiefnemers een principeverzoek in bij de gemeente. Hiermee verzochten ze de gemeente om medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedure voor het windpark.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De NRD beschrijft de onderzoeksagenda en kaders voor de milieuonderzoeken in de milieueffectrapportage. De NRD werd in december 2018 ter inzage gelegd. De gemeente heeft op de 25 zienswijzen en de reactie van de Commissie m.e.r. geantwoord met een reactienota. Op basis van de reacties heeft de gemeente besloten de reikwijdte en het detailniveau van het MER aan te passen. De aanpassingen zijn in de reactienota (vanaf pagina 74) te lezen.

Milieueffectrapportage (MER)
Op dit moment worden de onderzoeken voor het MER uitgevoerd.

Tijdens de ter inzage legging zijn het MER en bijbehorende stukken op deze website te vinden.