Planning op hoofdlijnen

16 september  Commissievergadering ontwerpvergunning
23 september

Besluit gemeenteraad ontwerpvergunning

oktober 2020 Informatiebijeenkomsten en ontwerpvergunning ter inzage
4e kwartaal 2020 Beroepsperiode en indienen van schriftelijke zienswijze
december 2020 - januari 2021

Beantwoording vanuit college over zienswijze

1e kwartaal 2021 Definitief besluit gemeenteraad omgevingsvergunning