Waar komt Windpark Caprice?

Waar komt Windpark Caprice?
De twee windturbines worden gebouwd op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard langs het Pannerdensch Kanaal in de gemeente Lingewaard.

Kaart

De turbines sluiten landschappelijk aan op bestaande infrastructuur zoals het Pannerdensch Kanaal, de snelweg A15 en de Betuweroute en markeren de grens van de gemeente.