Waarom Windpark Caprice?

De noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie. Steenfabriek Huissenswaard en renewable factory dragen graag hun steentje bij!

De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de twee windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. Steenfabriek Huissenswaard zet een deel van de groene stroom in voor haar eigen productieproces en verkent de mogelijkheden om elektriciteit om te zetten in waterstof voor haar eigen productieproces.